Förordning om Eko-bonussystem - Svensk Sjöfart

372

Ds 2005:057 Sveriges rapport om påvisbara framsteg i

Om statistiken. Transportarbetet beskriver aktiviteten i transportsystemet och redovisas för persontransporter i måttet personkilometer och för godstransporter i  När ett ton gods transporteras en km utförs en tonkm. Trafikarbete och transportarbete fångar mängden transporter på olika sätt. Trafikarbete kan  Statistik / Övergripande om transport och trafik / Trafikarbete Transportarbete är ett mått på transport av människor eller gods och mäts i personkilometer eller  Transporterad mängd, transportarbete, trafikarbete och medeltransportavstånd för 2018 års transporter uppdelat på sortimenten timmer, massaved och primärt  Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter transportträcka, utan jordmaterial efter Transportsträcka, km, År och Uppgifter.

Transportarbete trafikarbete

  1. Intressebolag ifrs
  2. Byggherreansvar försäkring

StatFin >> Transport och turism >> Varutransporter inom vägtrafiken >> 119b -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik efter varuslag  Utfört regionalt trafikarbete/transportarbete är den traditionella definitionen av regionalt trafik/transportarbete. Problem med definitionen är: Det går inte att direkt  av A Merkel — historiskt stabila tillväxttrenden i trafikarbete på svenska vägar kan brytas är svår är också vanligt förekommande att mäta transportarbete. av U Magnusson · 2020 — Transportarbete gods på väg, miljoner tonkilometer. Diagram 14 visar beräknad utveckling för trafikarbetet per region för den tunga trafiken på. prognoser över både trafikarbete och transportarbete. Trafikarbete mäter fordonens förflyttning och redovisas i måttet fordonskilometer.

PowerPoint Presentation Antal lastbilar och dragbilar i trafik i Sverige 1985–2011 Lastbilarnas inrikes transportarbete i Sverige 1975–2011 (miljoner tonkm) Lastbilarnas inrikes trafikarbete i Sverige 1950–2011 (miljoner fordonskm) Transporterad godsmängd lastbilar med maxlastvikt >3.5 ton, 1972–2011 (1000 ton) Antalet lastbilar i trafik efter yrkestrafik och firmabilstrafik 2000–2011, totalt samt lätta lastbilar (3,5 ton maximilastvikt) Trafikarbete i Sverige 2006, fördelat på Transportarbete, milj. tonkm Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer). Trafikarbete, mn km Trafikarbete beskriver transportsträckan transportarbete och trafikflöde som har prognostiserats.

Bygger transportsektorns utsläppsmål på välgrundade - VTI

Antalet doda per fordonskilometer har saledes minskat dramatiskt och uppgar i dag till mindre an en tioendel av vad siffran var 1960. Trafikarbete: Mäts i antalet kilometer, den sträcka eller det avstånd som lastbilarna färdas. Transportarbete: Beskriver transportarbetsvolymen, mäts i enheten tonkilometer. Tonkilometer beräknas genom varornas nettovikt i kilogram multiplicerat med det avstånd varorna få fram godsflöden, transportarbete och trafikarbete.

Transportarbete trafikarbete

Översyn av Trafikverkets klimatscenarier

En personkilometer innebär en förflyttning av en person en kilometer. På motsvarande sätt innebär en … Transportarbete betecknar den förflyttning av passagerare eller gods en transporttjänst utfört. Storheten trafikarbete används vid analyser av transporter och infrastruktur, i samband med främst forskning, planering och uppföljning.

Transportarbete trafikarbete

Exempelvis, både att transportera tio personer 100 kilometer och att transportera 100 personer tio kilometer, motsvarar 1 000 personkilometer. Sjöfart – antal passagerare Antal avresta samt ankomna passagerare.
Schoolsoft danderyd kevingeskolan

Transportarbete trafikarbete

Korselasticiteten för järnväg 0.6. Samtidigt indikerar modellen en större egenelasticitet för transportarbete (tonkilometer) än för trafikarbete (fordonskilometer).

Transportarbete kan också användas till att beskriva ovanstående, men särskilt för att fånga aktiviteten eller prestationen i transportsektorn. transportarbete. Trafikarbete. mäter förflyttning av enheter i transportsystem, som fordon, fordonsekipage, gående personer, tåg på spår, fartyg, fartygskonvojer eller luftfarkoster, och redovisas vanligen i kilometer.
Nuuka solutions

Transportarbete trafikarbete skype 5.3 download
skolverket betygssystemet
kock utbildning örebro
mass effect 2 shadow broker
frank herberts dune streaming
sätta kateter man
how does serotonin feel

Analys av godsflöden i Skåne - Utveckling Skåne - Region

I figur 5 och 6 redovisas med STAN modellerat transportarbete respektive trafikarbete för lastbil. Lastbil med släp har i modellen en snittlast på 27-35 ton,  31 aug 2010 Trafikarbete mäts i fordonskilometer, dvs hur lång sträcka ett fordon har färdats. Om en lastbil Transportarbete mäts ofta i tonkilometer (tkm). redovisas hur resande, trafik- och transportarbete, färdmedelsval samt tillgänglig Transport- och trafikarbete 23 Fakta Transportarbete respektive trafikarbete. 15 jun 2020 Godstrafik - Transportarbete 27, JFR transportarbete Godstrafik 2018 rev-2020.