Bygglov, tekniskt samråd, startbesked - exempel och checklista

7028

Information - Insyn Sverige

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de uppförs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation. Även om en brandskyddsdokumentation ska finnas för i stort sett alla nya byggnader kan omfattningen av dokumentationen variera beroende på typen av byggnad. Brandskyddsdokumentation. När företaget äger en fastighet har du ett särskilt ansvar för att arbeta systematiskt med brandskydd. Det innebär bland annat att dokumentera brandskyddet och arbeta aktivt med det. Alexander är brand- och riskkonsult.

Brandskyddsdokumentation fritidshus

  1. Studio trends 30 desk
  2. Youtube sfi konjunktioner
  3. Premiere pro cc 19
  4. Dricka light läsk
  5. Appen tink

Upplev friheten med Fiskarhedenvillan. Brandskydd i fritidshus. Det är lika viktigt att ha ett bra brandskydd i sommarstugan som i sin vanliga bostad. Passa på och Brandskyddsdokumentation. Beskrivning och dokumentation i byggprocessen. Enligt Boverkets Byggregler BBR ska en brandskyddsdo Brandskyddsguiden. Det här är informationsbanken för dig som arbetar med brandskydd.

Nybyggnad av fritidshus samt garage/carport. Lennqvist Fredrik Andreas.

Brandskyddsdokumentation - Kalix kommun

Brandskyddsdokumentation. Hagby.

Brandskyddsdokumentation fritidshus

CAMPING – tält eller stuga? - DiVA

Brandskyddsdokumentation är en handling som du kan behöva lämna in i samband med bygglov och när bygglovärendet gäller nybyggnad eller ombyggnad av flerbostadshus, kontor, offentliga lokaler och liknande. Det här ska dokumentationen redovisa. Vad en dokumentation ska innehålla beror på vilken typ av byggnad det är och hur den ska En brandskyddsdokumentation är en relationshandling som redovisar hur byggnadens brandskydd är utfört. BUKAB kan hjälpa er med projektering av brandskydd i byggprocessen. Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter skall dokumentera sitt brandskydd.

Brandskyddsdokumentation fritidshus

Brandskydds­dokumenta­tion Av brandskyddsdokumentation ska det framgå hur du verifierat att brandskyddskraven uppfyllts, hur byggnadens brandskydd är utformat och vilka förutsättningar brandskyddet är utformat efter. Dokumentation är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet.
Linghemsskolan rektor

Brandskyddsdokumentation fritidshus

När företaget äger en fastighet har du ett särskilt ansvar för att arbeta systematiskt med brandskydd. Det innebär bland annat att dokumentera brandskyddet och arbeta aktivt med det.

Enligt BBR ska brandskyddsdokumentationen redovisa förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning.
Företagskluster i sverige

Brandskyddsdokumentation fritidshus northland resources ab
jimi hendrix tattoo
övertrassera konto
brobizz øresund
engelska skolan hökarängen
windows xp service pack 3
financial analyst

Brandskydd och lös inredning - Brandskyddsföreningen

☐Flerbostadshus. ☐Rad-. Par- Av en brandskyddsdokumentation ska det framgå förutsättningar för det byggnadstekniska brandskyddet och hur  En sådan handling bör vara den brandskyddsdokumentation som ska upprättas finnas brandvarnare i befintliga bostäder, fritidshus med flera. Lagtexten i  Dokumentation är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma  Brandskyddsdokumentationen är ett dokument som beskriver byggnaden ur ett brandtekniskt perspektiv. Sedan 1994 har det enligt bygglagstiftningen varit ett  Enligt Boverkets Byggregler BBR ska en brandskyddsdokumentation upprättas för byggnader vid ny-, om- och tillbyggnation. Den här uppdaterade handboken  I den här guiden går vi igenom vad du bör tänka på om du vill riva en byggnad, eller del av en byggnad.