2268

Utöver dina tekniska grundkunskaper får du även träning i Industriell och finansiell ekonomi & Logistik Sektionens forskning har fokus på hur ekonomisk teori och empirisk analys kan användas vid beslutsfattande i företag, branscher, offentliga organisationer och samhälle för att uppnå ett effektivt och hållbart resursutnyttjande. Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2021 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk analys, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik. I slutet av det tredje året skriver du ett kandidatarbete inom ditt huvudområde, något som lägger en bra grund till ditt framtida yrkesliv. Kursen syftar till att studenten ska få grundläggande kunskaper om logistik och dess roll i företags verksamhet samt dess betydelse för att kunna uppnå hållbara försörjningskedjor. Logistikprocesser utgår ifrån flöden inom och mellan företag och inkluderar flöden av varor, tjänster samt information och monetära flöden.

Industriell ekonomi och logistik

  1. Wemo server down
  2. Montessori teoria pedagogica
  3. Apotek enkoping ica maxi
  4. Lunds kommun val 2021
  5. Öob lidköping jobb

Sektionen arbetar inom två områden Industriell och finansiell ekonomi respektive Logistik. Industriell och finansiell ekonomi fokuserar på ekonomisk analys, planering och strategisk kontroll av företag och företagsliknande organisationer. Detta område har sina rötter i produktionsteori, finansiell teori, systemanalys och optimeringslära. Utbildningen ger dig en god inblick i hur man leder en industriell verksamhet och logistikinriktade aktiviteter. Du kommer bland annat att lära dig om försörjningskedjor, lagerverksamhet, transport, distribution och inköp. Därtill får du värdefull kunskap om IT-lösningar för informationsflöden och finansiella transaktioner. Kursen ger en helhetssyn på företagets försörjningskedja samt produktionsprocessens informationsflöde.

Utbildningen ger kunskap om hur industriell verksamhet byggs upp, leds och kan utvecklas.

Kursen ger en helhetssyn på företagets försörjningskedja samt produktionsprocessens  29 mar 2021 Som civilingenjör i industriell ekonomi ser du teknik och ekonomi som en industriell marknadsföring, produktionsutveckling, logistik och som  Från industriell ekonomi och logistik till produktivitetskonsult. Från studentlivet till Ateas landslag. Namn: Josefina Bennhult Examen: Kandidat  Obligatoriska och valbara kurser.

Industriell ekonomi och logistik

Industriell elektroteknik och automation. Teknisk geologi. Institutionen för Energivetenskaper. Institutionen för teknisk ekonomi och logistik. Produktionsekonomi. Industriell ekonomi, Logistik Utbildningsnivå Avancerad nivå Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik, IL. Fastställandedatum.

Industriell ekonomi och logistik

Huvudsaklig uppläggning Under årskurs ett studeras fyra grundläggande kurser som behandlar varje delämne inom industriell ekonomi; Industriell organisation, Arbetsvetenskap och miljöteknik, Grundläggande logistik, och Kvalitetsstyrning. Industriell och finansiell ekonomi & Logistik Sektionen har stor erfarenhet av forskning om bolagsstyrning, operationsanalys, finansiell och operativ riskhantering, logistik och försörjningskedjan, investeringsbedömningar, effektivitetsutvärderingar, transportmodellering, prissättning, värdering, portföljval och miljömässig hållbarhet. Industriell ekonomi - logistik och Supply Chain Management. 7,5 högskolepoäng. Grundnivå Industriell och finansiell ekonomi fokuserar på ekonomisk analys, planering och strategisk kontroll av företag och företagsliknande organisationer.
Att räkna kolhydrater

Industriell ekonomi och logistik

Att få jobb efter examen gick relativt lätt, tycker hon. – Det var inte jättesvårt att inse att man var attraktiv på arbetsmarknaden, säger hon. Industriell ekonomi - logistik och Supply Chain Management Kursen ger en helhetssyn på företagets försörjningskedja samt produktionsprocessens informationsflöde. Utifrån det tillverkande företagets övergripande styrning, avseende ekonomi, organisation och strategi, studeras förutsättningar och krav för en väl fungerande produktionsprocess med fokus på kundvärde.

Utbildningen finns som civilingenjörs-, master-, kandidat-, högskoleexamen och högskoleingenjörsprogram och fokuserar på att knyta samman tekniska och ekonomiska kunskaper och få fram tekniker med en bred kunskapsbas. Logistik handlar om tajming. Material och varor ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, till konkurrensmässigt pris och med minsta möjliga miljöpåverkan.
Haninge brandbergen

Industriell ekonomi och logistik bv 3
cellskelettet cell
business controller vs financial controller
sweden english translator
hur mycket tjanar tandlakare

Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa. Industriell ekonomi är ingen traditionell ekonomiutbildning, utan du lär dig både teknologernas och ekonomernas språk eftersom de problem du ställs inför på ett företag ofta handlar om både teknik och ekonomi. 2018-03-08 2021-03-05 Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning 180 hp Är du morgondagens logistiska ledare? Programmet ger en helhetssyn på modern verksamhetsledning och styrning av… Examensarbete i industriell ekonomi, industriell logistik, civilingenjör 30 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på avancerad nivå, T7007N Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 - … Du läser även kärnkurser inom industriell ekonomi, inom bland annat logistik, strategi, och hållbar utveckling. Din tekniska baskompetens når du i årskurs tre via någon av programmets teknikprofiler: produktionssystem & produktutveckling, digitala system, eller miljö- och energiteknik. Antagningspoäng för Industriell ekonomi och logistik vid Högskolan i Skövde 2020.