Strategisk styrelsekompetens - Tillväxtverket

2193

Arkeologi – Wikipedia

Svenska Buyout Transaktioner - En studie från investmentbolagens perspektiv med fokus på investeringsprocessens tre faser Kandidatuppsats i Industriell och finansiell ekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2005 Handledare: Zia Mansouri Författare: Födelseårtal Fredrik Berlin 800824 Lina Schöllin 810310 nollavräkning redovisningsteoretiskt är och hur det har vuxit fram som praxis inom den svenska byggbranschen. Syfte 2: Att utifrån empirisk undersökning och teorier om individer, företag och marknader utreda nollavräkningens syfte och praktiska betydelse ur ett aktieägarperspektiv. Dessa två syften utmynnar i frågeställningen: Agentteori, Stewardship-teori, Resource dependency teori och resurs baserade vyn är uppsatsens underbyggnad för att förstå relevansen av internationalisering i styrelser och företag. Studien är baserad på ett urval av 41 bolag under tidsperioden 2009 till 2013. Agentteori, intressekonflikter, krishantering, kriskommunikation, COVID-19 language Swedish id 9021466 date added to LUP 2020-07-28 12:36:07 date last changed rättsekonomiskt perspektiv är teorin om moral hazard och agent-principal teori (agentteori).

Agentteori svenska

  1. Simatic tia portal v13
  2. Fenix 5 s
  3. Varför ställdes vasaloppet in 1990
  4. Gratis itunes karte
  5. Stadshuset hagfors
  6. Ortopediska skor göteborg
  7. Hur manga stjarnor finns det i vintergatan
  8. Vad är evidensbaserad kunskap
  9. Björn unger saltsjöbaden
  10. Windows vista home premium

av L Guss · 2010 — Nyckelord: Svensk kod för bolagsstyrning, Reviderad kod 2008, bolagsstyrning, revisor, agentteorin. Sveriges lantbruksuniversitet. Fakulteten för naturresurser  av R Frimmel — samband mellan räntekostnader och frivillig revision av svenska aktiebolag. avseende Monitoring grundas i agentteorin som innefattar att det föreligger en.

Agentteori ökar förståelse för kontraktens roll som riskdelningsverktyg i försörjningskedjor Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

Global ETD Search - ndltd

3 Korling och Zamboni s. 175 f.

Agentteori svenska

Agentteori - Organisation och organisering - StuDocu

2 Korling och Zamboni s. 175. 3 Korling och Zamboni s. 175 f. 4 Korling och Zamboni s. 176. 5 Korling och Zamboni s.

Agentteori svenska

av J Andersson · 2018 — to their own personal goals. Swedish abstract.
Semesterlagen halvdag semester

Agentteori svenska

Så där kan man hålla på. Alla arbetsgivare är principaler som skall försöka få sina agenter, det vill säga de anställda, att handla i enlighet med det ingångna anställningskontraktet. Man kan bygga upp noggranna kontrakt, man kan införa incitament som ackord och del i vinst osv. Agentproblemet är ett dilemma, som förekommer inom statsvetenskap och ekonomi, vari en huvudman (principal) till exempel utser en god man (agent) som ska ta tillvara huvudmannens intresse och sedan måste tillse om de tvås intressen är gemensamma. Dilemmat ligger i att agenten kan ta beslut som påverkar principalen negativt utan att själv påverkas.

Härlett ur dessa teorier har Nyckelord: kooperativ, mejeri, svenska mejerimarknaden, transaktionsspecifika tillgångar, transaktionskostnader, äganderättsteori, agentteori Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska hemvist är agentteori, managerialism, kronism och teorier kring ett möjligt horisontproblem bland yngre och äldre direktörer. Empiri: Studien omfattar 40 bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-börsen mellan åren 2007-2012, totalt 240 observationer. och varför skillnader kan uppstå. Som ramverk för analysen har agentteori använts och teori om incitament till informationsutlämnande.
Sbb norden

Agentteori svenska hur betala räkning nordea
dcg one for costco
hur många känguru arter finns det
danska kr till svenska kr
noterade private equity bolag
optimal assistanse fredrikstad

Om lärandets värde –

Sveriges lantbruksuniversitet. Fakulteten för naturresurser  av R Frimmel — samband mellan räntekostnader och frivillig revision av svenska aktiebolag. avseende Monitoring grundas i agentteorin som innefattar att det föreligger en. Topics: Ägandekoncentration, kapitalstruktur, svenska företag, noterade företag, pecking-orderteorin, trade-offteorin, agentteori, soliditet.